اولویت جذب با نیروهای بومی است

پس از تحویل فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی مهم‌ترین ماموریت ایدرو در پارس جنوبی معطوف به اجرای فاز ۱۴ شد. البته پیش از این فاز ۱۷ و ۱۸ با مشکلات بسیاری روبه‌رو بودند و همین مشکلات اجرای پروژه را با تعویق همراه کرد.

تغییر شرایط کسب و کار، افزایش قیمت‌های جهانی، تغییر قوانین و مقررات حاکم بر ایدرو، تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی مدیریتی (برای نمونه تغییر ۵ وزیر نفت در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم)، چالش‌های عمده ایدرو را در فازهای ۱۷ و ۱۸ تشکیل می‌دادند. با این حال اکنون خبری از مشکلات گذشته نیست. البته هنوز برخی مشکلات وجود دارد اما سیاست‌گذاری برای رفع آنها این نوید را می‌دهد که اجرای فاز ۱۴ با روند مناسبی پیش برود. اجرای این فاز اکنون بزرگترین پروژه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌شمار می‌رود. تاکنون خوشبختانه ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی در این پروژه حاصل شده است. این پروژه در دو بخش خشکی و دریا برنامه‌ریزی‌شده که به ترتیب ۵۲ و ۴۸ درصد پروژه را به خود اختصاص داده‌اند. در بخش خشکی اکنون ۲۸۸۰ نفر فعالیت می‌کنند که در این زمینه اولویت جذب با نیروهای بومی است. اکنون نزدیک‌ترین برنامه ایدرو در اجرای فاز ۱۴ نصب سکوی B این فاز است که در نیمه نخست سال ۹۷ انجام می‌شود.

مسعود گل شناس – مدیر کنسرسیوم فاز ۱۴ پارس جنوبی