انتصاب معاون جدید مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حکمی دکتر علی عسگری را به عنوان معاون مالی و اقتصادی ایدرو منصوب منصوب کرد.

به گزارش ایدرو نیوز ، در این حکم بر بهره گیری از توان و امکانات سازمان برای تحقق اهدافی چون سازماندهی ،‌ نظارت و ارزیابی فعالیت های مالی و اقتصادی سازمان و اعمال مدیریت بر منابع مالی ایدرو ، اجرای طرح های سرمایه گذاری و پیمانکاری ، ارائه برنامه بهینه سازی ساختار مالی سازمان و شرکت های تابعه و وابسته و تعیین تکلیف مطالبات سازمان تاکید شده است .

دکتر علی عسگری

دکتر علی عسگری

علی عسکری ریاست سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو را در سوابق خود دارد . وی دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران است.