مراسم امضای تفاهم نامه توسعه صنعت و اشتغال پایدار در مناطق محروم