روند هاي تكنولوژي - 7

ژنومیک ، نسل جدید تعیین سریع و کم هزینه توالی ژنی

در ژنومیک نسل جدید، پیشرفت های علوم در تعیین توالی (رمزگشایی) و اصلاح ژنتیکی با آخرین دستاوردها و توانمندی‌های تحلیل داده‌های بزرگ  ترکیب می‌گردد.

به گزارش ایدرونیوز  ، امروزه تعیین توالی ژنوم انسانی در چند ساعت و با چند هزار دلار قابل انجام است که این کار در قالب پروژه ژنوم انسانی به  مدت  ۱۳ سال به طول انجامیده  و بالغ بر ۲٫۷ میلیارد دلار هزینه در بر داشته‌است. افزایش طول عمر و بهبود زندگی، بیش از ۷۵% تأثیرات اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد.

بیولوژی ترکیبی (توانایی شخصی‌سازی دقیق ارگانیسم‌ها بوسیله DNA نوشتاری) خواهد بود. این پیشرفت ها در توان و قابلیت دسترسی علوم ژنتیک، می‌تواند تأثیر عمیق بر صنعت داروسازی، کشاورزی و تولید مواد ارزشمند مانند سوخت های زیستی داشته و فرآیند اکتشاف دارو را تسریع می کند.

تاثیر اقتصادی بالقوه این تکنولوژی  در سال ۲۰۲۵ در کاربرد های اصلی ۰٫۷ تا ۱٫۶ تریلیون دلار است . از کاربرد های کلیدی ژنومیک می توان مداوای بیماری‌ها، کشاورزی و تولید مواد باارزش‌تر نام برد .