گردهمایی روسای سازمان صنعت معدن و تجارت و مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی استانها با مدیران ارشد ستادی