معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو خواستار شد:

تاکید بر حضور موثر بخش خصوصی در طرح نوسازی خودروهای سنگین

صالحی نیا گفت : در طرح نوسازی خودروهای سنگین در سال اول حداقل ۵۰ هزار دستگاه، سال دوم ۸۰ هزار دستگاه و سال سوم ۹۰ هزار دستگاه خودرو، نوسازی می شود.

تاکید بر حضور موثر بخش خصوصی در طرح نوسازی خودروهای سنگین

به گزارش ایدرونیوز ، محسن صالحی نیا، در این همایش با بیان اینکه صنعت خودرو سازی در افزایش اشتغال، نوآوری، ایجاد ارزش افزوده و توسعه زنجیره تامین سهم بسزایی دارد، گفت : در راستای اهداف و سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر توسعه همکاری های مشترک بین المللی، توسعه پلتفرم های مشترک و توسعه همکاری های دانشگاهی هستیم.

صالحی نیا افزود : ظرفیت قطعه سازی بر اساس فناوری های نوین و ویژگی های قطعات به لحاظ آلایندگی و دیگر شاخصه های موجود باید افزایش یابد، این یکی از سیاستهای ما است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بحث نوسازی خودروهای سنگین تصریح کرد  : در طرح نوسازی خودروهای سنگین در سال اول حداقل ۵۰ هزار دستگاه، سال دوم ۸۰ هزار دستگاه و سال سوم ۹۰ هزار دستگاه خودرو، نوسازی می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که بخش خصوصی در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی نقش ایفا کند.