دستور روحانی برای کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی / مصوبه کاهش تعرفه به دولت رسید

مرکز روابط عمومی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص کاهش تعرفه خودرو های هیبریدی اطلاعیه ایی را صادر کرد.

دستور روحانی برای کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی / مصوبه کاهش تعرفه به دولت رسید

به گزارش ایدرونیوز ، مرکز روابط عمومی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص کاهش تعرفه خودرو های هیبریدی در اطلاعیه ایی اظهار کرد، نظر به طرح برخی نظرات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تعرفه خودروهای هیبریدی به اطلاع می رسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت قبلا و بنا به دستور رییس جمهور محترم مصوبه کاهش تعرفه خودروهاى هیبریدى متناسب با میزان کاهش مصرف سوخت فسیلی” و در نتیجه کاهش آلایندگى هوا را تهیه و تقدیم دولت کرده است.