امضای قرارداد تاسیس شرکت سرمایه گذاری در طرح تولید اتیلن اکساید با مشارکت ایدرو

[aparat]8jJfp[/aparat]