مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی:

جایزه ملی مدیریت انرژی می تواند لوکوموتیو حرکت مصرف درست و بهینه در حوزه انرژی باشد

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ابراز امیدواری کرد که جایزه ملی مدیریت انرژی بتواند به عنوان لوکوموتیو حرکت مصرف درست و بهینه در حوزه انرژی عمل کند و شرکتهای برتر در این حوزه الگویی برای دیگران باشند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی با اعلام حمایت از این جایزه ابراز امیدواری کرد :جایزه ملی مدیریت انرژی در دوره های آینده ، ارتقا و رشد بیشتری را شاهد باشد.

به گزارش ایدرونیوز ، محمدعلی محمدی با بیان اینکه روند بهره وری در حوزه انرژی در کشور خوب نیست ، تصریح کرد : ۶۲ کشور صادر کننده مواد خام در جهان تنها ۴/۵ درصد ثروت جهان را در اختیار دارند در حالیکه ۲۰ کشور برتر اقتصادی جهان ۸۰درصد سرمایه جهان را در اختیار دارند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ابراز امیدواری کرد که جایزه ملی مدیریت انرژی بتواند به عنوان لوکوموتیو حرکت مصرف درست و بهینه در حوزه انرژی عمل کند و شرکتهای برتر در این حوزه الگویی برای دیگران باشند.

گفتنی است بیش از ۶۰ نفر از متخصصان در رشته‌های مرتبط در قالب تیم‌های ارزیابی و با صرف بیش از ۱۶۰۰ نفر ساعت کار، در کنار اعضاء کمیته های راهبری و علمی سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی را به انجام رسانده اند.