۱۰۰ درصد سهام شرکت لوله‌ گستر اسفراین واگذار می شود

۱۰۰ درصد سهام شرکت لوله‌ گستر اسفراین در روز دوم بهمن امسال از طریق مزایده واگذار می شود.

۱۰۰ درصد سهام شرکت لوله‌ گستر اسفراین واگذار می شود

به گزارش ایدرونیوز به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ ۱۰۰ درصد سهام شرکت لوله‌ گستر اسفراین شامل یک میلیارد و ۸۰۸ میلیون و ۵۹۲ هزار سهم این شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی در روز دوم بهمن امسال به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۸ ساله از طریق مزایده واگذار می شود.
بر اساس این گزارش، این میزان سهام به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و به قیمت پایه هر سهم یک هزار و ۶۰ ریال و ارزش کل پایه یک هزار و ۹۱۷میلیارد و ۱۰۷میلیون ریال برای این واگذاری قیمتگذاری شده است.
همچنین سپرده شرکت در مزایده واگذاری شرکت لوله‌ گستر اسفراین ۵۷میلیارد و ۵۱۳ میلیون و ۲۲۵ هزار ریال تعیین شده است.