۱۰۰ درصد سهام مجتمع صنعتی اسفراین واگذار می شود

۱۰۰ درصد سهام مجتمع صنعتی اسفراین در روز دوم بهمن امسال از طریق مزایده واگذار می شود.

۱۰۰ درصد سهام مجتمع صنعتی اسفراین واگذار می شود

به گزارش ایدرونیوز به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ ۱۰۰ درصد سهام مجتمع صنعتی اسفراین شامل یک میلیارد و ۳۵۸ میلیون سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی در روز دوم بهمن امسال به صورت ۱۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۸ ساله از طریق مزایده واگذار می شود.
بر اساس این گزارش، این میزان سهام به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و به قیمت پایه هر سهم ۵ هزار و ۳۱۵ریال و ارزش کل پایه ۷ هزار و ۲۱۷میلیارد و ۷۷۰میلیون ریال برای این واگذاری قیمتگذاری شده است.
همچنین سپرده شرکت در مزایده واگذاری مجتمع صنعتی اسفراین ۲۱۶ میلیارد و ۵۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال تعیین شده است.