عملیات بارگیری سکوی ۱۴A پارس جنوبی

عملیات بارگیری سکوی ۱۴A پارس جنوبی از یارد مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در بندرعباس