ایران قطب تعمیر دکل های حفاری در منطقه شد

[aparat]nTUkp[/aparat]