زنگ خطری که بی اعتباری برای مشاغل ایجاد می کند

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اعلام اینکه برنامه های سازمان مدیریت صنعتی در بخش آموزش و مشاوره هم راستا با نوگرایی است، تصریح کرد: در حال مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی هستیم تا بتوانیم از دانش و تجارت آنها در سازمان بهره ببریم.

به گزارش ایدرونیوز ، محمد علی محمدی در گفت و گو با پایگاه خبری گسترش، در پاسخ به اینکه آیا برنامه جدیدی در طول دولت دوازدهم برای سازمان مدیریت صنعتی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: همواره این موضوع که امروز باید برای آینده فکر کنیم مد نظر سازمان در تمامی مقاطع قرار گرفته، جدای از آن اکنون چالش های مهمی در حوزه مدیریت منابع انسانی وجود دارد که برخی از این چالش ها در سازمان مدیریت صنعتی قابل حل است و امروز باید راه حلی برای آن یافت و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

محمد علی محمدی

محمد علی محمدی

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی معتقد است؛ مهمترین موضوع این است که با تغییر و تحولات موجود در فناوری های روز، دنیای مجازی به دنیای واقعی نزدیک تر شده و در چنین شرایطی بسیاری از شغل ها و مهارت ها اعتبار خود را از دست می دهند بنابراین اکنون نیاز به تخصص گرایی و حرفه ای گرایی در حوزه مدیریت منابع انسانی وجود دارد تا بتوان نسخه های مناسبی را برای حل مسایل در نظرگرفت.

وی خاطرنشان کرد: تلاش داریم، جوانان و بانوان را برای مسئولیت های مدیریتی آماده کنیم، امروزه با توجه به رشد علم و فناوری هیچ گونه محدودیتی برای فعالیت بانوان وجود ندارد با توجه به اینکه تمام فعالیت ها به ماشین های خودکار واگذار می شود بنابراین موضوع مهم در دنیای کنونی وجود علم و دانش، تفکر برتر و خلاقیت و نوآوری است.