توصیه وزیر صنعت ، معدن و تجارت به رسانه ها در حمایت از تولید داخلی

شریعتمداری با اشاره به این موضوع که حمایت از تولید داخل یک امر ممدوح است گفت: نقش رسانه ها در این مقوله بسیار موثر است .

به گزارش ایدرونیوز ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت در مجمع عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تشکر از زحمات رسانه ها در حمایت از صنعت کشور و صنعتگران و لزوم تلاش بیشتر در این زمینه از رسانه ها  خواست  از تولید داخلی حمایت بیشتری به عمل آورند .

شریعتمداری با اشاره به این موضوع که حمایت از تولید داخل یک امر ممدوح است گفت: نقش رسانه ها در این مقوله بسیار موثر است .

وی افزود :  هیچ گاه از حمایت تولید داخلی پشیمان نخواهیم شد .