عملکرد ایدرو در سال ۹۵ مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت

مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تشکیل و برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به پایان سال ۱۳۹۵ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت بعنوان رئیس مجمع عمومی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه، حسابرس و بازرس قانونی و اعضای هیات عامل ایدرو، معاونین و مدیران سازمان گسترش برگزار شد.

به گزارش ایدرو نیوز، در ابتدای این جلسه گزارش مصوری از فعالیت های ایدرو ارائه شد. رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد فعالیت ها و چالش های پیش روی ایدرو توضیحاتی را برای اعضای مجمع ارائه نمود. دکتر معظمی برگشت سازمان های توسعه ای به اساسنامه و قانون تاسیس خود ، تعیین تکلیف مطالبات سنواتی ایدرو از بابت واگذاری های انجام شده ، افزایش امکان استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی و همچنین تناسب اختیارات با وظایف را درخواست کرد.

صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به تصویب اعضای مجمع عمومی رسید.