وزیر صنعت، معدن و تجارت:

صنعت خودرو با قراردادهای همانند قرارداد رنو به روز می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : با این قرارداد و قراردادهای از این نوع به دانش خودرو سازی در جهان دست می یابیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرارداد رنو را در مجموع قرارداد خوبی دانست و گفت با این قرارداد و قراردادهای از این نوع به دانش خودرو سازی در جهان دست می یابیم و از این طریق به بازارهای جهانی وارد خواهیم شد و در حوزه صادرات نیز می توانیم فعال شویم.

به گزارش ایدرو نیوز، دکتر شریعتمداری با اشاره به انتقادهایی که نسبت به قرارداد رنو شده است گفت: تمامی انتقادات را مورد بررسی قرار داده ایم، کلیت موضوع قرارداد به خوبی انجام شده است. البته مواردی هست که قرار شده مورد بررسی قرار گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مهمترین مسئله این است که شرکت رنو خود مسئولیت صادرات را به عهده گرفته و از این طریق در شبکه بازاریابی جهانی قرار می گیریم.