وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ایدرو باید امر نوسازی صنایع در کشور را هدایت کند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بودجه ۱۰ هزار میلیاردی برای نوسازی صنایع کشور تصریح کرد: امر نوسازی صنایع در کشور یک امر مهم است که باید در این زمینه ایدرو وارد شده و این موضوع را در کشور هدایت کند.

به گزارش ایدرو نیوز، دکتر محمد شریعتمداری که در مجمع عمومی سال ۹۵ و در اولین دیدار از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سخن می گفت، عدم توازن جغرافیایی پیشرفت صنعتی در کشور را یک آسیب خواند و تصریح کرد: باید در این حوزه اقدامات مهمی انجام شود و عقب ماندگی فعلی جبران گردد که نقش ایدرو در انتقال صنعت به حوزه های پیرامونی و مناطق کمتر توسعه یافته قابل توجه است و توجه به آمایش سرزمینی در طرح های صنعتی از نکات ضروری در توسعه صنعتی است.

مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد

شریعتمداری ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در حوزه کلان، توجه به توسعه صنایع در سواحل مکران و شرق کشور را یکی دیگر از اولویت های ایدرو در توسعه صنایع در کشور ذکر کرد.