مراسم تجلیل از دست اندرکاران فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی

مراسم تجلیل از دست اندرکاران فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی – ۳ خرداد ۱۳۹۶