امضاء قرارداد رنو و ایدرو

مراسم امضاء قرارداد همکاری توسعه و تولید خودروهای جدید رنو در ایران روز دوشنبه بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت پرتو نوین ناصح و گروه خودروسازی رنو در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.