امضاء تفاهم نامه همکاری مگفا با مرکز کسب و کار استان جیونگ گی کره در تهران

شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات ( مگفا ) و مرکز کسب و کار استان جیونگ گی کره جنوبی تفاهم نامه همکاری را برای پیشبرد سرمایه گذاری و گسترش ارتباطات تجاری بین شرکت های فعال در فناوری اطلاعات امضا کردند.

امضاء تفاهم نامه همکاری مگفا با مرکز کسب و کار استان جیونگ گی کره در تهران

به گزارش ایدرو نیوز ، این تفاهم نامه را مهندس انبیائی مدیر عامل مگفا) و جرمی جین مدیر عامل GBC Tehran امضا کردند. براساس این تفاهم نامه ، یکی از محورهای کلیدی این گسترش همکاری ها ، ایجاد ارتباط بین شرکت های تولید کننده و فعال در فناوری اطلاعات در دو کشور است.
مرکز کسب و کار استان جیونگ گی کره جنوبی همچنین جهت ارتقاء سطح همکاری های اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره ، اقدام به افتتاح دفتر خود در تهران کرده است.
استان جیونگ گی یکی از مهمترین مراکز اقتصادی کره جنوبی و محور اصلی فناوری این کشور محسوب می شود و امیدوار است با افتتاح این دفتر در تهران نقش پل ارتباطی میان دو کشور را در گسترش همکاری های دوجانبه ایفا نماید.