مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در نشست خبری:

رسالت سازمان مدیریت صنعتی از رتبه بندی شرکتهای برتر ایران، ایجاد فضایی برای گسترش رقابت بین بنگاه هاست

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در نشست خبری بیستمین دوره رتبه بندی شرکت های برتر ایران IMI-100)) گفت: رسالت ما ایجاد فضایی برای گسترش رقابت بین بنگاه های صنعتی است.

 

به گزارش ایدرو نیوز، محمدعلی محمدی با اشاره به اینکه مهم ترین شاخص ارزیابی شرکت ها میزان فروش آنهاست گفت: از مهم ترین شاخص ها در ارزیابی شرکت ها، می توان شاخص اندازه شرکت، سودآوری و عملکرد، حوزه بهره وری، حوزه صادرات و حوزه نقدینگی، بدهی و بازار را نام برد.

رسالت سازمان مدیریت صنعتی از رتبه بندی شرکتهای برتر ایران، ایجاد فضایی برای گسترش رقابت بین بنگاه هاست

رسالت سازمان مدیریت صنعتی از رتبه بندی شرکتهای برتر ایران، ایجاد فضایی برای گسترش رقابت بین بنگاه هاست

وی افزود: در سال ۱۳۷۷ که نخستین سال آغاز این طرح بود شرکت ها با ۱ شاخص ارزیابی شدند اما امروز ۳۳ شاخص ارزیابی داریم و امروز شرکتها در ۳۱ گروه صنعتی دسته بندی می شوند. همچنین تعداد شرکت ها از ۱۰۰ شرکت در سال ۷۷ به ۵۰۰ شرکت در سال ۹۶ رسیده است.

محمدی اظهار داشت آنچه مهم است تاثیر این رتبه بندی در گروه های مختلف دولتی و خصوصی کشور در سال های گذشته بوده است.

مدیر مرکز رتبه بندی نیز در این نشست گفت: یکی از اهداف رتبه بندی شرکت های برتر تولید اطلاعات بنگاه های اقتصادی است.

مجید درویش افزود: در رتبه بندی سال ۹۵ بانک ها و موسسات اعتباری با کسب ۳۴ درصد از فروش و درآمد ، مقام اول را در این شاخص کسب کردند. واحدهای پتروشمی با ۷/۱۰ درصد و فرآورده های نفتی با ۱۰درصد ، گروه شرکت های چند رشته صنعتی با ۷/۶ درصد، گروه خودرو سازی با ۲/۶ درصد به ترتیب رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند.