ایدرونیوز
با هدف تلاش براي ارتقاي بهره وري

سازمان مدیریت صنعتی و سازمان ملی بهره وری ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور، سازمان مدیریت صنعتی و سازمان ملّی بهره‌وری ایران تفاهم‌نامه‌ مشترکی منعقد کردند.

به گزارش ایدرو نیوز ، از اهداف این تفاهم نامه می توان به توسعه‌ همکاری‌های مشترک در زمینه‌ تبادل دانش، اطلاعات و داده‌های مورد نیاز در زمینه‌های مشاوره ای، آموزشی و تحقیقاتی در راستای ارتقای بهره‌وری و تعالی سازمانی اشاره کرد.

سازمان مدیریت صنعتی و سازمان ملی بهره وری ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

سازمان مدیریت صنعتی و سازمان ملی بهره وری ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و اجرای پروژه‌های مشاوره ای، تحقیقاتی و کاربردی مورد نیاز کشور با موضوع بهره‌وری و تعالی سازمانی، از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.
براساس این تفاهم نامه سازمان مدیریت صنعتی در خصوص اجرای پروژه‌های خودارزیابی سازمان ملّی بهره‌وری ایران و دستگاه‌های اجرایی کشور؛ آموزش نیروی انسانی متخصص؛ برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مشترک در زمینه بهره‌وری و تعالی سازمانی و صدور گواهینامه مشترک با طرف دیگر همکاری خواهد کرد.
بر همین اساس، سازمان ملّی بهره‌وری ایران در خصوص اعتباردهی به “جایزه” ملّی تعالی سازمانی؛ اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های آموزشی؛ اجرای طرح ها و پروژه های مشاوره ای و پژوهشی در حوزه های بهره وری و تعالی سازمانی با سازمان مدیریت صنعتی همکاری می کند.