دکتر معظمی در گفت و گوی ویژه خبری 1395/07/17

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امشب در گفت و گوی ویژه خبری در مورد قرارداد جدید با فرانسویها بحث و تبادل نظر کردند.