رئیس هیات عامل ایدرو در در همایش فرصت های سرمایه گذاری صنعت و معدن استان سمنان :

گرمسار یکی از محوری ترین مراکز جذب سرمایه گذاری خواهد شد

در وزارت صنعت ،معدن و تجارت پس از برجام بیش از ۱۰۰ قرارداد مشارکت با طرف خارجی منعقد شده است و بسیاری از آنها اجرایی شده است.

به گزارش ایدرونیوز ، رئیس هیات عامل ایدرو در همایش فرصت های سرمایه گذاری صنعت و معدن استان سمنان ( با تاکید بر منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ) با اشاره به اینکه برجام فرصت بسیار طلایی برای توسعه صنعت کشور است ، تصریح کرد : در وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این مدت بیش از ۱۰۰ قرارداد مشارکت با طرف خارجی منعقد شده است و بسیاری از آنها اجرایی شده است.

گرمسار یکی از محوری ترین مراکز حذب سرمایه گذاری خواهد شد

گرمسار یکی از محوری ترین مراکز حذب سرمایه گذاری خواهد شد

دکتر منصور معظمی با برشمردن ویژگی های استان سمنان به ویژه منطقه گرمسار گفت : استان سمنان به دلیل پتانسیل های ویژه بدیلی برای استان تهران خواهد بود ، چرا که تهران با توجه به محدودیت های قانونی امکان سرمایه گذاری جدید را ندارد.

رئیس ایدرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان اخیر رهبری و اینکه حوزه اقتصاد جزو محوری ترین مباحث کلان کشور است، تصریح کرد : امروز باید دغدغه همه ما ، تولید ثروت برای کشور باشد و سرمایه گذاری کار جهادی محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه اهتمام ما سرمایه گذری از طریق مشارکت است ،گفت : منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از نگاه سازمان گسترش یکی از مراکزی است که می تواند در جذب سرمایه گذاری موثر باشد و سازمان هم بنا بر ماموریت های خود سرمایه گذاران را به این منطقه هدایت می کند.

معظمی در پایان ابزار امیدواری کرد : فرصت های مناسب سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران فراهم شود و ایدرو در این راه آماده مشارکت با سرمایه گذاران است.