مديرعامل سازمان مديريت صنعتي در آغاز دوره های آموزشی صنعت پخش  :

فعالیت حلقه پخش در رضایت بازار، جامعه و مشتریان سهم بسزایی دارد

 همایش رونمایی از دوره های آموزشی صنعت پخش با حضور مدیران و کارشناسان این حوزه در ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

به گزارش ایدرو نیوز ، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این همایش با تاکید بر ضرورت تغییر و تحول در کسب و کار کشور اظهار داشت: صنعت پخش در مدل های زنجیره ارزش جهانی جزو فعالیت های اصلی تعریف شده است و کیفیت فعالیت های حلقه پخش در رضایت بازار، جامعه و مشتریان سهم بسزایی دارد.

 همایش رونمایی از دوره های آموزشی صنعت پخش

همایش رونمایی از دوره های آموزشی صنعت پخش

محمدعلی محمدی درباره اهمیت همراه شدن مدیران با علم و فناوری اظهار داشت: اگر انسان ها و سازمان ها قدرت انطباق با تغییر و تحولات جامعه جهانی را نداشته باشند، و اگر ما قوانین بازی در اقتصاد جهانی را نیاموزیم، نمی توانیم سهم مان از اقتصاد دنیا را بگیریم.

وی خاطر نشان کرد: دانش نتیجه تعلیم، اما مهارت نتیجه تمرین است و راجع به صنعت پخش با فراهم کردن فرصت ها باید بتوانیم در توسعه مهارت های مدیریتی پیشرو باشیم و مهارت کار کردن در محیط بین المللی را کسب کنیم.

دکتر محمدی با بیان اینکه صنعت پخش یکی از حلقه های ارزش آفرینی است، افزود: امروز در دنیا نگاه می کنند ببینند سهم یک جامعه از کسب و کار بین المللی چقدر است و بعد بر اساس توانمندی در حلقه های ارزش آفرینی میزان شایستگی آن را تعیین می کنند.

وی در بخش دیگری با اشاره به فرهنگ سازی فناوری در دنیای امروز اظهار داشت: ما تابع فرهنگی هستیم که فناوری ایجاد می کند و به خاطر فناوری پیشرفته مرزها برداشته شده و سهولت در کسب و کار اتفاق افتاده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: امروز همه فعالیت های اقتصادی، بنیان فناوری دارد و برای سرعت، کیفیت و تنوع خدمات باید از این منظر نگاه کنیم تا توان رقابت در عرصه بین المللی را داشته باشیم.

 دکتر محمدی خاطر نشان کرد: هرجا تغییرات اساسی در علم و جامعه پدید آمده است حاصل تغییر الگوی ذهنی افراد بوده است؛ سازمان های بزرگ را فکرهای بزرگ و جامعه بزرگ را انسان های بزرگ با فکرهای بزرگ ساخته اند.