۱۰۰ شرکت برتر ایران معرفی شدند

سازمان مدیریت صنعتی اسامی ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی را در همایش نوزدهمین سال رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100) اعلام کرد.

به گزارش ایدرونیوز ، سازمان مدیریت صنعتی اسامی ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی را در همایش نوزدهمین سال رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100) اعلام کرد.

100 شرکت برتر ایران معرفی شدند

۱۰۰ شرکت برتر ایران معرفی شدند

100 شرکت برتر ایران معرفی شدند

۱۰۰ شرکت برتر ایران معرفی شدند

 

100 شرکت برتر ایران معرفی شدند

۱۰۰ شرکت برتر ایران معرفی شدند