دکتر محمدی همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران (IMI-100):

شرکت های حوزه خدمات مالی وضعیت فروش بهتری نسبت به شرکت های تولیدی داشتند

امسال چهار شاخص بهره وری کل، بهره‌ وری کل عوامل، بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه، شاخص های جدیدی هستند که در رتبه بندی شرکت ها اضافه شده اند.

به گزارش ایدرو نیوز ، مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی در همایش نوزدهمین سال رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100) در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما با بیان اینکه رتبه بندی شرکت های برتر ایران از سال ۱۳۷۷ با معرفی ۱۰۰ شرکت برتر و در حال حاضر نیز سالانه ۵۰۰ شرکت به عنوان شرکت های برتر معرفی می شوند، افزود: ۵۰۰ شرکت، ابتدا براساس شاخص میزان فروش (درآمد) مشخص می‌شوند، پس از آن، بر اساس ۳۲ شاخص دیگر باهم مقایسه و رتبه بندی می شوند.

دکتر محمد علی محمدی با اشاره به اینکه از مجموع ۳۳ شاخص این رتبه بندی ، چهار شاخص؛ بهره وری کل، بهره‌ وری کل عوامل، بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه، شاخص های جدیدی هستند گفت: در این همایش شرکت‌های برتر ایران “۱۰ شرکت پیشرو” و “شرکت‌های برتر از نظر رشد سریع” نیز معرفی می شوند.

به گفته وی معیار اصلی در انتخاب این شرکت‌ها، تغییر رتبه فروش شرکت‌های برتر ، طی چهار سال اخیر است، یعنی شرکت‌هایی که بیشترین ارتقای رتبه را از نظر شاخص میزان فروش داشته اند انتخاب شده و تحت این عناوین معرفی می شوند.

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد : در این همایش، با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی برای کشور، ” ۱۰ شرکت برتر صادرات گرا ” بر اساس شاخص ترکیبی صادرات، مشخص و معرفی می‌شوند. این شاخص، ترکیبی از سه شاخص؛ میزان صادرات شرکت ، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش است.

وی تاکید کرد: از جمله گزارش های دیگری که ارائه می‌شود مقایسه ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران با ۵۰۰ شرکت بزرگ ترکیه و ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا است و در آن رشته‌های مختلف کسب و کار در ایران با رشته های کسب و کار در این دو کشور از جنبه‌های مختلف مقایسه می شوند.

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی در مورد نتایج رتبه بندی امسال گفت: شاخص “رشد فروش” شرکت‌ها در سال مالی ۹۴ در مقایسه با شاخص رشد فروش در سال ۹۳ افت زیادی داشته است.

به بیان دقیق تر، رشد فروش ۵۰۰ شرکت در سال ۹۳ به قیمت‌های جاری ۱۹ درصد بوده است، در حالی که رشد فروش ۵۰۰ شرکت در سال مالی ۹۴ برابر با ۱ درصد بوده است.

محمدی افزود: در رتبه بندی امسال که عملکرد شرکت‌ها در سال مالی ۹۴ ارزیابی شده است، شرکت های حوزه خدمات مالی مانند بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ای در مقایسه با شرکت‌های تولیدی، از نظر رشد فروش وضعیت بهتری دارند.

یعنی در حالی که شرکت های حوزه خدمات مالی از نظر شاخص فروش (درآمد) نسبت به سال مالی ۹۳ رشد داشته اند، بسیاری از شرکت‌های تولیدی افت فروش داشته اند.