تولید تایر و ترمز ضد قفل و رایانه موتور خودرو

طرح های پیشنهادی جدید ایدرو به سرمایه گذاران

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بزرگترین سازمان توسعه ای فعال در حوزه صنعت، با انتشار فراخوانی، از عموم سرمایه گذاران برای اجرای طرح تولید تایر ،‌ترمز ضد قفل (ABS)و تولید رایانه موتور خودرو (ECU) ، دعوت کرد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی ایدرو، این فراخوان ، در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور توسعه صنعت داخلی و همچنین حمایت از سرمایه گذاری های صنعتی منتشر شده و طی آن از سرمایه گذاران واجد شرایط برای اجرای مستقل چند طرح برگزیده صنعتی در حوزه خودرو و قطعه سازی دعوت به عمل آمده است. در این فراخوان تاکید شده اجرای این طرح ها از طریق ارایه بسته حمایتی اختصاصی به سرمایه گذاران منتخب و برخوردار از توانمندی های فنی، مالی و مدیریتی، تسهیل خواهد شد.
بنا به این خبر طرح پیشنهادی به سرمایه گذاران برای تولید تایر در سیستان شامل بسته حمایتی ایدرو از سرمایه گذاران متضمن حمایت در فرایند فاینانس ،‌تامین تسهیلات بانکی،‌واگذاری زمین و همچنین تسهیل تامین دانش فنی و ماشین الات است.ضمنا برآورد حجم اولیه کل سرمایه گذاری ۶۹۱۰ میلیارد ریال می باشد.
همچنین بسته حمایتی از تولید ترمز ضد قفل شامل توافق فروش محصول به خودروسازی ،‌واگذاری زمین در منطقه ویژه گرمسار ،‌حمایت در فرایند فاینانس و تامین تسهیلات بانکی می باشد.کل سرمایه گذاری در این طرح ۵۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
از طرفی تولید رایانه موتور خودرو دارای بسته حمایتی شامل توافق فروش محصول به خودروسازی ،‌وگذاری زمین در شهرک تحقیقاتی کاوش ،‌حمایت د رفرایند فاینانس و تامین تسهیلات بانکی می باشد.حجم سرمایه گذاری در این طرح ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شدهاست.
مشروح فراخوان عمومی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جهت شناسایی سرمایه گذار در سایت سازمان گسترش به نشانی www.idro.org در بخش توسعه سرمایه گذاری های صنعتی – فراخوان – قابل مشاهده است.