سومین کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی برگزار می‌شود

سازمان مدیریت صنعتی سومین کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی را برگزار می‌کند.

به گزارش ایدرو نیوز ، این کنفرانس با حضور مسئولان، مدیران ارشد سازمان‌ها و صاحب‌نظران این حوزه با موضوع اصلی رابطه هیات مدیره و مدیرعامل در تحقق اهداف نظام راهبری شرکتی در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان در مرکز همایش های این سازمان برگزار می‌شود.

برخی از محورهای این کنفرانس شامل توسعه و توانمندسازی هیات مدیره و مدیران عامل؛ تقابل یا همکاری مدیران عامل و اعضای هیات مدیره؛ مسؤلیت اجتماعی و راهبری شرکتی و همچنین نحوه عملکرد کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات می‌شود.

در این کنفرانس در خصوص تاثیر فناوری اطلاعات و همچنین اثرسیاستگذاری دولتی بر راهبری شرکتی در قالب سخنرانی، میزگرد و کارگاه بحث و گفت و گو خواهد شد.

نقش حسابرسی داخلی و مستقل در بهبود راهبری شرکتی ، بررسی حضور نسل های جدید کاری و زنان در هیات مدیره ها و تحلیلی بر راهبری شرکتی در کسب و کارهای خانگی و شرکت هلدینگ و کسب و کارهای استارتاپی از دیگر محورهای این کنفرانس دو روزه هستند.

در این کنفرانس، خدمات کلینیک راهبری شرکتی ویژه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره به منظور پاسخگویی و مشاوره به آنان ارائه و با صاحبنظران برای انتقال تجارب آنان گفت و گو می شود.