بازدید رئیس هیات عامل ایدرو از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ( ایزوایکو )