تصویب افزایش سرمایه دو مرحله‌ای «شگستر»

مدیرعامل شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس از تصویب افزایش سرمایه دو مرحله‌ای «شگستر» خبر می‌دهد.