حضور ایدرو در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی