گزارش تصویری

همایش تقدیر از برگزیدگان دومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی