در سمینار آشنایی با آخرین دستاوردهای طراحی و مهندسی ساخت کشتی صورت گرفت :

تبادل تفاهم نامه همکاری میان شرکت ایزوایکو و شرکت نپتون آلمان

تفاهم نامه همکاری در حوزه طراحی و مهندسی انواع کشتی است که هداسچیک مدیر عامل شرکت نپتون و جعفری عضو هیات مدیره ایزوایکو باهم تبادل کردند

به گزارش ایدرونیوز ، با توجه به دستیبابی به طراحی پایه ابرکشتی های نسل هفتم این تفاهم نامه بسیار حائز اهمیت است ، چون از این پس کشتی های بالای ۱۰۰ هزار تن تا ۴۰۰ هزار تن نیز از پایه در داخل کشور مراحل طراحی و مهندسی آن انجام خواهد شد .

تبادل تفاهم نامه همکاری میان شرکت ایزوایکو و شرکت نپتون آلمان

تبادل تفاهم نامه همکاری میان شرکت ایزوایکو و شرکت نپتون آلمان

نشست یکروزه آشنایی با آخرین دستاوردهای طراحی و مهندسی ساخت کشتی با همکاری شرکت نپتون آلمان و شرکت ایزوایکو در موسسه مطالعات و بهره وری و منابع انسانی برگزار شد.