مراسم امضای تفاهم‌نامه احیای ۱۵۰۰ واحد اقتصادی و تولیدی