عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

شکوفایی صنعت خودروسازی ایران با خصوصی سازی محقق می شود

یکی از نمایندگان مجلس دهم معتقد است با تحقق خصوصی سازی واقعی و ایجاد شرایط رقابتی در صنعت خودرو، شاهد شکوفایی خودروسازی در ایران خواهیم بود.

به گزارش ایدرونیوز، رضا انصاری، با بیان این مطلب تاکید کرد: چنانچه به طور صحیح خصوصی سازی در صنعت خودرو شکل گیرد و بسته سیاستی خوبی برای رقابت پذیری صنعت طراحی شود قطعا این جریان موجب رشد و شکوفایی صنعت خودرو کشور خواهد شد.
وی مهمترین مشکل صنعت خودرو را عدم اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی و تعرفه واردات با اهداف غیر اصولی دانست و گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که به معنای واقعی صنعت خودرو ایران به بخش خصوصی واگذار شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که امروز تعرفه گذاری برای واردات خودرو با چه هدفی صورت می گیرد؟ اظهار داشت: در حالی که در کشورهای موفق دنیا تعیین تعرفه به منظور توسعه صنعت و تکنولوژی کشورها صورت می گیرد، آیا تعرفه واردات در ایران نیز با چنین هدفی است یا صرفا با هدف افزایش درآمد تعیین می شود؟
انصاری در ادامه با توجه به برگزاری چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو با رویکرد فروش و خدمات پس از فروش تصریح کرد: در صورتی که خواستار عملکرد موفقی در حوزه فروش و خدمات پس از فروش هستیم باید حوزه تکنولوژی و بازار در صنعت خودرو ایران به درستی مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه امروز نمی توان بازار را خارج از تکنولوژی مدیریت نمود، افزود: عامل مهم و اصلی موفقیت برخی از کشورها از جمله چینی ها در صنعت خودرو، مبادله هوشمند بازار با تکنولوژی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با توجه به حضور برخی از سازمان های توسعه ای به عنوان متولیان برگزاری چهارمین همایش صنعت خودرو گفت: همایش صنعت خودرو هر چند نقش موثری در توسعه خودروسازی ایران دارد اما سازمان های حاضر در این همایش نیز باید در خدمت توسعه صنعت کشور فعالیت کرده و منجر به پویایی این بخش شوند.
نماینده داراب و زرین دشت در خانه ملت تصریح کرد: برگزاری چهارمین همایش صنعت خودرو بستری برای انتقال دانش و ارائه تجارب میان شرکت های داخلی و همچنین بخش های داخلی با شرکت های خارجی خواهد بود.
انصاری با اشاره به نقش موثر برگزاری چهارمین همایش صنعت خودرو بر جریان فروش و خدمات پس از فروش گفت: انتقال تکنولوژی و ارائه الگو ها و رویه های موفق در حوزه فروش و خدمات پس از فروش، قطعا در ارتقاء و توسعه خدمات پس از فروش در صنعت خودرو ایران بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
به گفته وی، نگاهی که یکسوی آن توانمندی های داخلی و سوی دیگر تجربه کشورهای موفق جهانی در صنعت خودرو باشد می تواند خودروسازی ایران را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت کند.
این عضو کممیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: تا زمانی که اساس و بنیان صنعت خودرو درست و اصلاح نشود تغییر رویه ها نمی تواند تاثیر گذاری مورد انتظاری را داشته باشد.
انصاری در پایان خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود برگزاری چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو، بستر مناسبی را برای رشد کیفی خدمات در خودروسازی ایران فراهم کند.
چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو با محوریت فروش و خدمات پس از فروش، در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می شود.