ر

رشد ۹ درصدی تولید فولاد خام در ۸ ماهه امسال

۱۲ میلیون و ۳۱۹ هزار تن فولاد خام در ۸ ماهه منتهی به آبان ماه امسال تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ، ۹ درصدافزایش یافته است.

به گزارش شاتا ؛ میزان تولید فولاد خام در ۸ ماهه سال گذشته ، ۱۱میلیون و ۳۱۱هزارتن بوده است.
براساس این گزارش ؛ میزان تولید فولاد خام در آبان ماه سال جاری نیز به مرز یک میلیون و ۵۷۲ هزارتن رسید که نسبت به آبان سال ۹۴ که یک میلیون و ۳۱۷ هزارتن تولید شده بود رشدی معادل ۱۹ درصدی را نشان می دهد.
در بخش دیگر این گزارش تصریح شده است : ۲۲ میلیون و ۱۷۵ هزارتن سنگ آهن در همین مدت تولید شد که نسبت به ۸ ماهه سال ۹۴ که ۲۰ میلیون و ۲۹۲ هزار تن تولید شده بود، ۹ درصد ازفایش یافته است.