ظرفیت ملی سازمان مدیریت صنعتی فرصتی برای عارضه یابی توسعه صنعتی کشور

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در جریان بازدید از بخش های مختلف سازمان مدیریت صنعتی در جمع مدیران این سازمان ، دانش انباشته ، بیش از نیم قرن تجربه ، شبکه وسیع دانش آموختگان حرفه ای و آمیختگی این سازمان با تار و پود سیر تطور و رشد صنعت در ۶ دهه اخیر را ظرفیت ملی و فرصتی منحصر به فرد برای عارضه یابی توسعه صنعتی کشور برشمرد .

مهدی صادقی نیارکی سازمان مدیریت صنعتی را از جمله مراکز ریشه داری عنوان کرد که همچنان که در صنعتی سازی کشور و تربیت نیروی فن سالار پیشگام بوده است ، می تواند در نهضت و جنبش نرم افزاری مدنظر مقام معظم رهبری در حوزه صنعت این پیشگامی را استمرار بخشد.

صادقی نیارکی همچنین لزوم بهبود مستمر درونی در فرایند های سازمان مدیریت صنعتی اعم از حوزه های آموزش ، مشاوره و پژوهش را براساس استاندارد های نوین و به روز جهان  مورد تاکید قرار داد.

معاون برنامه ریزی ایدرو ، ارزش و اعتبار ملی و بین المللی نشان و برند سازمان مدیریت صنعتی را در کنار سایر دارایی های نامشهود بسیار با ارزش این سازمان   از جمله نقاط قوت خاص آن  برشمرد .

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در این دیدار با تشریح فعالیت های گسترده این سازمان گفت : در دروه پاندمی که عموم فعالیت ها رکود یافته بود، سازمان مدیریت صنعتی در تمام زمینه ها رشد میانگین بیش از ۳۰ درصدی عملکرد را داشته است .

ابوالفضل کیانی بختیاری پرورش مدیران در تراز جهانی و طراحی الزامات توسعه صنعتی در بستر  بیانیه گام دوم انقلاب را از دیگر برنامه های IMI برشمرد.

سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۴۱ در حوزه تخصصی مشاوره ، پژوهش و تربیت نیروی انسانی مدیران صنعتی فعالیت می کند.