مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی:

شایستگی‌های درون‌زای حوزه مدیریت منابع انسانی/ رویکرد‌های نو پدید در حوزه مدیریت در گام دوم انقلاب

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی ضمن اشاره به شایستگی‌های درون‌زای حوزه مدیریت منابع انسانی، رویکرد‌های نو پدید در حوزه مدیریت در گام دوم انقلاب را تشریح کرد.

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی ضمن اشاره به شایستگی‌های درون‌زای حوزه مدیریت منابع انسانی، رویکرد‌های نو پدید در حوزه مدیریت در گام دوم انقلاب را تشریح کرد.

 

*** تاکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت منابع انسانی

به گزارش صنایع، ابوالفضل کیانی بختیاری در بیست و سومین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی در خصوص مدیریت منابع انسانی، گام دوم انقلاب و مدیران جهان تراز به ایراد سخنرانی پرداخت.

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان اهمیت منابع انسانی از دیدگاه مقام معظم رهبری و تاکید بر ظرفیت جوانان در بیانیه گام دوم، اظهار داشت:

ترکیبی موفق از جوانان و افراد مجرب در گام دوم انقلاب می تواند موجب در هم تنیدگی تجربه ی مجربان با شور و حرارت جوانان و نخبگان شود.

کیانی بختیاری پرورش مدیران برای گام دوم انقلاب را یکی از محورهای مهم برنامه وزیرصنعت، معدن و تجارت دانست که قرار است با همکاری سازمان مدیریت صنعتی محقق شود.

***  شایستگی‌های درونزای حوزه مدیریت منابع انسانی

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان شایستگی‌های درونزای حوزه مدیریت منابع انسانی بر اساس مضامین مستخرج از بیانیه گام دوم، خاطرنشان کرد:

۵۹ مضمون منابع انسانی از بیانیه گام دوم احصاء شده است که با تقسیم بندی آنها به مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر مدل شایستگی های درونزای منابع انسانی منطبق بر گام دوم انقلاب تدوین شده است.

وی شایستگی نیروهای انسانی را شامل شایستگی های فردی و شایستگی های شغلی عنوان کرد و افزود:

شایستگی‌های فردی شامل شایستگی‌های معنوی، مکتبی، نگرشی، اخلاقی و عمومی می شود و همچنین شایستگی‌های شغلی شامل شایستگی‌های مدیریتی، تخصصی، ارتباطی و رفتاری می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در ادامه به تببین مضامین پایه هریک از شایستگی‌های مذکور پرداخت.

کیانی بختیاری در ادامه خاطرنشان کرد:

چیزهای زیادی وجود دارد که به اشتباه فکر می کنیم، آن ها را می دانیم و ممکن است نیاز باشد، آن ها را به چالش بکشیم.

این ها دانسته های غلط و آگاهی های اشتباه هستند.

چیزهایی نیز هست که نمی توان در شرایط فعلی و بدون تغییر در زاویه دید یا تجربه های بیشتر، از آن ها آگاه شد که به آن نادانسته های ناآگاهانه اطلاق می شود.

وی در ادامه افزود:

وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی می شود موضوع درون زایی و برون نگری حائز اهمیت می شود.

در کنار شاخص های درونزای گام دوم می باید به شاخص های برون نگر و تمدن ساز و مهارت های بین المللی و رویکرد های نوپدید نیز توجه داشت.

*** رویکرد‌های نو پدید در حوزه مدیریت در گام دوم انقلاب

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در خصوص رویکرد‌های نوپدید در حوزه مدیریت در گام دوم انقلاب، گفت:

مدیران فرابخش و فرایندهای تولید در آینده پیچیده ترخواهند شد.

علاوه بر این تقاضا برای نیروهای توانمند در سازماندهی مهارتها افزایش خواهد یافت. و نظام های اتوماسیون و هوشمند تحولات انقلابی را در حوزه مدیریت به وجود می‌آورد.

در گام دوم انقلاب در حوزه مدیریت به افرادی با توانمندی برپاسازی تیم های پراکنده و متحرک از افراد حرفه ای برای پروژه های خاص و ایجاد هماهنگی میان آنها نیاز خواهد بود چرا که کار از راه دور و نیمه وقت افراد متخصص بیشتر و بیشتر خواهد شد و این افراد تخصص خود را برای کار همزمان در چند پروژه صرف خواهند کرد و تغییرات اجتماعی و تغییرات در عادات مصرف سریعتر خواهد شد و بنابراین تیم‌های مدیریتی باید به طور مستمر به تحلیل روندهای جدید بپردازند.

وی در خصوص مشاغل نو پدید در حوزه مدیریت در دوره گام دوم انقلاب، گفت:

این مشاغل شامل هماهنگ‌کننده برنامه‌های توسعه اجتماعی؛ به عنوان فردی حرفه‌ای درگیر درسازماندهی و پشتیبانی از تیمهای مستقل؛ انسان شناس شرکتی با وظیفه مطالعه بازار محصولات نوآورانه شرکت ها با استفاده از روش های انسان شناسی است.

این شغل در کشورهای غربی تا حدودی ایجاد شده است و عموماً شرکت‌های فناوری اطلاعات مانند اینتل و نوکیا اقدام به جذب چنین نیروهایی می کنند. رقابت آینده اهمیت این شغل را افزایش خواهد داد.

*** مشاغل نوپدید در حوزه مدیریت

کیانی در خصوص دیگر مشاغل نوپدید در حوزه مدیریت در دوره گام دوم انقلاب، اظهار داشت:

از دیگر مشاغل نوپدید می‌توان به مدیر سبد تأمین مالی قراردادهای مخاطره آمیز شرکتی اشاره کرد که متخصصی است که سرمایه گذاری شرکت ها بر روی استارت آپ های ایجادشده بر اساس ایده های کارکنان را با هدف توسعه خطوط تولید شرکت مدیریت می کند.

از رشد این گروه از استارت آپ ها از مفهوم تا تولید حمایت می کند. صندوق قرارداد مخاطره آمیز شرکتی به شکلی مستمر به دنبال راه حل های نوید بخش خواهد بود.

همچنین مدیر ارتباطات میان فرهنگی، که وظیفه اش آموزش کارکنان برای ارسال پیام هایشان به زبان خارجی و توجه به مشخصه های فرهنگی در مذاکرات با شرکای خارجی است. ارائه مشاوره به شرکت‌ها در خصوص کسب وکار در کشورهای خارجی از دیگر وظایف این فرد است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در ادامه افزود:

از دیگر مشاغل نوپدید در گام دوم انقلاب می توان به ممیز محیط زیست اشاره کرد که فردی است که ممیزی تأسیسات صنعتی و ارائه مشاوره به آنها برای کاهش خطرات زیست محیطی را انجام می دهد.

همچنین طراح مسیر مالی فردی که محاسبه مدل های سرمایه گذاری فردی بر اساس درآمد و هزینه های پیش بینی شده، ارائه توصیه برای طرح ریزی بودجه های فردی و خانوادگی و مشاوره درزمینه پیشرفت شغلی ازجمله وظایف این فرد است.

با توجه به این حقیقت که در آینده افراد متخصص بیشتری قادر خواهند بود تا به صورت پاره وقت و در پروژه های متعدد ازجمله در کشورهای خارجی کار کنند و همچنین منابع کسب درآمد متنوع تر خواهند شد نیاز به این شغل افزایش خواهد یافت.

از دیگر مشاغل می توان از مدیر فروش آنلاین نام برد که وظیفه این فرد ارتقای سازوکارهای تبلیغ محصولات بر پایه اینترنت، پشتیبانی از فروشگاه‌های آنلاین، سازمان‌دهی کمپین های بازاریابی روی اینترنت و یا کار با شرکت‌های شریک برای بهبود خدمات مشتریان است.

همچنین مدیر برند شخصی، که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سایر پلتفرم های عمومی به شکل‌دهی تصویر شخصی بر اساس اهداف و الزام‌های مشتریان خواهد پرداخت. ساخت برند شخصی یکی از جنبه‌های با اهمیت مربیگری کسب وکار نوین است.

تصویری متناسب با مخاطب خاص هدف کمک خواهد کرد تا فرد در میان انبوه متخصصان مشابه برجسته تر دیده شود و درزمینه کاری خاص خویش به رهبری عمومی تبدیل شود.

همین طورهماهنگ کننده تولید در جوامع مختلف که فردی است که سفارش را گرفته و فعالیت های تیم های مستقلی را که برای طراحی، ساخت و مونتاژ محصول در یک مجموعه صنعتی کار می کنند، مدیریت می کند.

مدیر انجمن‌های کاربر؛ فردی است که وظیفه او سازماندهی انجمن‌های آنلاین کاربر، پشتیبانی از آنها در گفتگو با طراحان محصول شرکت برای توسعه خط تولید و حفظ وفاداری کاربران است.

وکیل مجازی که فردی است که از راه دور و از طریق اینترنت پشتیبانی حقوقی انجام می دهد.

برای مثال، درباره هنجارهای قانونی کشوری که کسب وکار در آن در حال انجام است مشاوره می دهد و در این زمینه کشور محل کار وکیل مهم نیست.

*** روندهای جهانی اثرگذار سرمایه انسانی

کیانی بختیاری در ادامه بیان داشت:

اکوسیستم بیرونی منابع انسانی را شامل ظهور کسب و کارهای تولید هوشمند و متصل به شبکه ؛ ظهور کسب وکارهای داده محور؛ ظهور کسب وکارهای شبکه محور؛ ظهور آموزش های آزاد بی مرز؛ توسعه نوآوری های باز و جمع سپاری تولیدات و خدمات و توسعه فناوری های بنیان فکن تحول آفرین عنوان نمود.

مزیت رقابتی دهه های آینده از آن شرکت های دارای تولیدات و خدمات هوشمند و دانش بنیان و فن آورانه، شرکت های واسطه گری دیجیتال و آن لاین و شرکت های دارای شبکه های اجتماعی قدرتمند و فراگیرخواهد بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، در خصوص روندهای جهانی اثرگذار سرمایه انسانی، گفت:

سازمان‌های آینده، چابک، و دارای شبکه‌ای از تیم‌ها خواهد بود و درجذب استعدادها، از ابزارهای اجتماعی، تحلیل داده و ابزارهای شناختی استفاده خواهد شد. همچنین سازمان‌ها از ابزارهای مبتنی بر فناوری برای مدیریت عملکرد کارکنان استفاده می‌کنند.

به واسطه استفاده از فناوری، مدیریت عملکرد از گزارش‌های بازخورد دوره‌ای و سالانه به بازخوردهای آنی و در لحظه تبدیل می شود. همان‌طور که سازمان‌ها، مدل‌های تحول دیجیتال را پیاده‌سازی می‌کنند، رهبری هم نیازمند تغییر است.

سازمان‌ها نیاز به رهبران چابک‌تر و جوان‌تر دارند. همان‌طور که سازمان‌ها دیجیتالی می‌شوند، واحد سرمایه انسانی سازمان‌ها بایستی فراتر از ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال، محل کار و نیروی کار را نیز دیجیتالی کند؛ چیزی که از آن به‌عنوان محیط کار دیجیتال یاد می شود.

با توجه به توسعه سامانه‌های سرمایه انسانی مبتنی بر ابر، استفاده از داده‌ها در برنامه‌ریزی نیروی کار و مدیریت استعدادها امکان‌پذیر شده است.

عدالت و برابری، اکنون مسائلی در سطح مدیریت ارشد هستند. سازمان‌های آینده برای موفقیت، نیازمند حفظ تنوع در افکار و سلیقه‌ها می‌باشند. با استفاده از فناوری‌های رباتیک، هوش مصنوعی، سنسورها و رایانش شناختی، امکان دسترسی آزاد به استعدادها در سراسر جهان گسترش یافته است. سرمایه انسانی شرکت‌ها صرفاً کارکنان رسمی سازمان نیستند، بلکه فریلنسرها را نیز شامل می‌شوند.

*** پرورش شایستگی های کلیدی مدیران

وی شایستگی‌های مدیران در تراز جهانی، مورد نیاز برای تحقق اهداف گام دوم را بر اساس بررسی و شناسایی ۱۱۰مدل شایستگی و تهیه فهرست شایستگی‌های مشترک از مجموع مدل‌ها (۷۷۵ شایستگی) و دسته‌بندی شایستگی‌های مشابه در ۲۸ عنوان بیان و در خصوص پرورش شایستگی های کلیدی مدیران گفت:

شایستگی‌های عمومی شامل آگاهی از کسب و کار و روندهای جهانی؛ آگاهی فرهنگی و بین‌فرهنگی؛ تصمیم‌گیری؛ تفکر استراتژیک؛ تاثیر‌گذاری بر دیگران؛ توسعه روابط؛ ارزش‌ها و اصول اخلاقی و تفکر تحلیلی است و شایستگی‌های اختصاصی شامل رهبری تیم؛ تفکر خلاق؛ شبکه سازی و توانمندسازی دیگران و نتیجه گرایی است.

شایستگی‌های کلیدی مدیران نیز بر اساس طبقه‌بندی‌های ارایه شده توسط صاحبنظران جهانی، نظرخواهی از خبرگان، مراحل ایجاد کسب و کارهای جهانی و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی از لحاظ تناسب موضوعی شایستگی‌ها در چهار دسته شایستگی‌های مرتبط با فرد؛ شایستگی‌های مرتبط با رابطه فرد با دیگران؛ شایستگی‌های مرتبط با اداره بنگاه و شایستگی‌های مرتبط با ذهنیت ‌جهانی تعیین می شود.

*** جوان گرایی باید با شایسته‌گزینی و یادگیری مجاورتی باشد

به گزارش صنایع، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در پایان، اظهار داشت:

کشور سرافراز ایران اسلامی از ظرفیت مهم و ثروت سرشار منابع انسانی نخبه و جوان برخوردار است که می باید این ظرفیت بکارگرفته شود.

جوان گرایی در مناصب بالای مدیریتی اگر با شایسته گزینی و یادگیری مجاورتی توسط مربیان و منتورهای مجرب عجین نباشد ممکن است موجب خسران غیر قابل جبران باشد.

گام دوم انقلاب در حوزه منابع انسانی یعنی توجه به شایستگی های درونزای بومی و برون نگر بین المللی و حرکت در مسیر پرورش مدیران جهان تراز تحول و حرکت به سوی روندهای تحولی جدید از مهم ترین نکاتی است که می باید در گام دوم مورد توجه قرار گیرد.

برای مثال دنیای فناوری های نوظهور و دیجیتال همانند تبدیل شدن یک کرم ابریشم به یک پروانه است و اگر نتوانیم این کرم ابریشم را به پروانه تبدیل کنیم فقط یک کرم ابریشم سریع‌تر خواهیم داشت.

مدیریت دانش و جانشین پروری از مسائل مهم در حوزه منابع انسانی در گام دوم انقلاب است که می باید مورد توجه جدی قرار گیرد.