بازدید معاون وزیرصمت و رییس هیات عامل ایدرو از فاز۱۴پارس جنوبی