حل مشکلات کارخانجات خوزستان در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسه روز یکشنبه خود پیگیری اجرای مصوبات قبلی و رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی استان خوزستان را با حضور وزیر و معاونان صمت ، مقامات استان خوزستان ، نماینده شهرستان شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بانک ها و واحدهای صنعتی مرتبط در دستور کار خود داشت.

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت در ابتدای این جلسه با قدردانی از دغدغه های مقامات استان خوزستان برای توسعه منطقه‌ای گفت: در این جلسه بایستی به طور کاملا شفاف تعهدات سرمایه‌گذار ، تعهدات استان و تعهدات ملی مشخص شود و وزارت صمت نیز مسیر رفع مشکلات توسعه منطقه را در سطح ملی پیگیری خواهد کرد.

 

محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو در ادامه نشست به نمایندگی از وزیر صمت با اشاره به بازدیدهای انجام شده از واحدهای صنعتی شهرستان شوشتر و گتوند و تبادل نظر با مدیران واحدهای صنعتی منطقه تصریح کرد : برخی از واحدهای صنعتی منطقه نقش محوری در توسعه استان خوزستان دارند که به توجه ویژه نیاز دارند .

در این جلسه حسین نظری رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان گزارشی از مصوبات پیشین و مشکلات شرکت‌های مختلف این استان ارائه کرد. سپس هر یک از مدیران واحدهای صنعتی مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و تصمیمات مقتضی درباره رفع این مشکلات اتخاذ گردید.

نوسازی و بازسازی خطوط تولید، رفع موانع تولید ، درخواست زمین برای توسعه واحدهای تولیدی فعال ، تخصیص سرمایه در گردش برای ادامه تولید، پرداخت تسهیلات به واحدهای در حال ساخت ، تامین مواد اولیه و تقسیط بدهی های معوق واحدهای تولیدی از جمله مسائل و مشکلات مربوط به حدود ۴۰ واحد صنعتی در این جلسه بود که در خصوص آنها چاره اندیشی شد.