معاون وزير صمت مطرح كرد :

رضایت مندی مشتریان  در گرو  ارتقای کمی وکیفی محصولات خودروسازان

معاون وزیر صمت  و رئیس هیات عامل ایدرو ، داخلی سازی تولید را عاملی برای کاهش تاثیر تحریم ها در صنعت خودرو سازی عنوان کرد  .

محسن صالحی نیا در بازدید از سایت ایران خودرو در خراسان و شرکت های قطعه ساز ایران خودرو در نیشابور گفت :  رویکرد خودروسازان در افزایش سهم و تعمیق داخلی  سازی با نظارت و سیاست گذاری ایدرو قابل توجه است.

صالحی نیا توسعه کمی و کیفی محصولات را لازمه افزایش سهم بازار و رضایتمندی مشتریان دانست و گفت: عمق بخشی به تولید داخلی و کیفی سازی نیز مورد تاکید و جزو راهبردهای اصلی وزارت صمت به شمار می رود و مجموعه این عوامل  سبب اقتصادی شدن بسیاری از پروژه های صنعتی در حوزه خودرو می شود.

معاون وزیر صمت و رییس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه توانمندی های داخلی صنعت قطعه سازی به ویژه  همگامی با شرکت های دانش بنیان و هم افزایی ظرفیت های تولیدی  باعث شده سهم قطعات داخلی در خودروسازی کشور افزایش قابل توجهی داشته باشد، خاطرنشان کرد : بومی سازی در تولید قطعات منجر به این خواهد شد که تحریمها تاثیر چندانی بر صنعت خودرو و کاهش تولید نداشته باشد .

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی باید به سمت تامین قطعات از محل تولیدات داخلی با تکیه بر دانش فنی و تخصصی داخلی پیش برویم زیرا  تولید داخلی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده سبب رونق  اشتغال نیز  خواهد شد.