استقرار دانش بنیان ها در شهرک تخصصی کاوش

مجری طرح شهرک تحقیقاتی کاوش  تابعه ایدرو  اعلام کرد : با توجه به اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نسبت به تکمیل زیر ساخت های ۱۴ واحد مستقل اقدام نموده است اکنون در مرحله فرایند استقرار شرکت های دانش بنیان در بلوک پیشرو این شهرک هستیم.

 مهرداد مظفری با اشاره به اینکه زیست بوم نوآوری وفناوری در غرب پایتخت با حضور شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور و نوپا در شهرکاوش متحول می شود ، افزود : با تکمیل زیر ساخت های مورد نیاز بلوک پیشرو شهرک تحقیقاتی کاوش به مساحت تقریبی ۱۰ هکتار ، امکان حضور و بهره برداری از زیر ساخت های  آماده شده برای ۶۰ شرکت دانش بینان و واحد فناور تا پایان سال فراهم می گردد .

به گفته مظفری همچنین تا قبل از شهریور ماه امسال ، شهرک تحقیقاتی کاوش به شبکه گاز کشور متصل می شود.

شهرک  تحقیقاتی کاوش زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با فراهم آوردن زیر ساخت های لازم ، آماده ایجاد یک زیست بوم فناورانه برای فعالیت شرکت های دانش بنیان در پنج حوزه   فناوری های خودرو ، ساختمان ، مواد پیشرفته ، الکترونیک و آی تی با هدف تجاری سازی ایده ها و رسوخ فناوری در صنعت است .

شهرک  تحقیقاتی کاوش  با وسعت ۱۰۰ هکتار  واقع در مسیر  بزرگراه کرج –  قزوین  زیر نظر ایدرو در حال فعالیت است .