افتتاح هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی با حضور معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو