مراسم تجلیل از برگزیدگان هجدهمین جایزه ملی تعالی سازمانی