برگزاری نشست شورای اطلاع رسانی سازمان های تابعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ایدرو

نشست شورای اطلاع رسانی  سازمان های تابعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت با حضور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صمت  و مدیران روابط عمومی سازمان ها و شرکت های  وابسته به میزبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد.

به گزارش ایدرونیوز ، در این جلسه اعضاء علاوه بر مرور  رویدادهای  جاری حوزه صنعت ، معدن و تجارت ، به بررسی  بهره گیری  بهینه از ابزار ها و فنون نوین اطلاع رسانی که از سوی مدیر ارتباطات ایدرو پیشنهاد گردید ،پرداختند. در این طرح بر استفاده مهندسی شده  قالب های انتقال پیام ساده و بصری جذاب و خلاقانه  تاکید شده است.

محمد حسن ترابی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت در این جلسه گفت :  ارائه داده ها در قالب های جذاب بصری و ساده از وضع  تولید کشور  برای  آگاهی بخشی به جامعه موثر است و اطلاع رسانی شفاف در خصوص ابهام ها به ویژه اطمینان از تامین اقلام شب عید و سایر موارد کلیدی به جد در دستور کار این شورا قرار دارد .

در این نشست ، مدیران روابط عمومی سازمان های تابعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت  نیز دیدگاه های خود را در خصوص موضوعات و مسائل بخش ها و سازمان های تخصصی ارائه کردند.