بازدید معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی زاهدان