بازدید معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو از کارخانه بافت بلوچ