سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌کند؛

همایش شرکت های برتر ایران/معرفی ۵۰۰ شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور

سازمان مدیریت صنعتی در همایش شرکت های برتر ایران، فردا یکشنبه ۵۰۰ شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را معرفی می کند.

به گزارش ایدرونیوز ، سازمان مدیریت صنعتی هر ساله اقدام به رتبه بندی شرکت های برتر ایران (MI100) می‌نماید.

این رتبه بندی که ۵۰۰ شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را معرفی می کند با هدف شناسایی جایگاه بنگاه های اقتصادی و گروه های صنعتی (رشته های مختلف کسب و کار)، گسترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی و کمک به سیاست گذاران اقتصادی کشور انجام می شود.

امسال نیز در بیست و سومین سال این رتبه بندی، “همایش شرکت های برتر ایران” با حضور مقامات ذیربط و مدیران شرکت های بزرگ کشور فردا یکشنبه ۲۶ بهمن ماه، ساعت ۸ صبح در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.